Dagen vänder

Hej alla
jo, det konstaterade wm även igår att dagarna nu blir längre och att efter aktuellt igår visades ”solfilmen”. Dagen har blivit 20 minuter längre på en vecka.

Så här i början av 2008 kan man ju fundera över hur tongångarna kommer att gå. Vilka debatter kommer att föras? Kommer högkonjukturen att hålla i sig? Är klimatfrågan lika het detta år? Och kommer folk att respektera 30-gränsen genom byn?

Ett vedträ i klimatdebatten torde budgetbilen bli, den budgetbil som presenterades i veckan i Indien av Tata Motors – något att förundras över och imponeras av. Visst är den liten, ful eller snygg – en smaksak, men förvisso ett bidrag till klimatdebatten. Så här ser den ut om någon missat:

http://www.tatamotors.com/images/pc-stand-02.jpg

När får vi se Tata-bilar i Sverige? och vad blir Volvos motdrag? Är småbilen ett hot eller en möjlighet och vem ska betala klimatpriset? Något att fundera på även för oss i en liten by i Sverige.

Ha det, wm Per