ÅRSMÖTE

Hej alla,
i veckan kom en lapp i lådan! Kallelsen till vårt ÅRSMÖTE den 10 februari. Nu finns den utlovade informationen på nätet. Det är bara att klicka och läsa, och som framgick av flygbladet (och även hemsidan) så börjar mötet klockan tre. En timme innan BYAGILLETs möte håller BREDBANDSFÖRENINGEN sitt årsmöte – dvs klockan två. Kallelse till det mötet ligger sedan en tid ute på hemsidan. Se vänsterspalten på vår hemsida!

Boka söndagen den 10:e och delta i våra ÅRSMÖTEN!
och här en länken till hemsidan www.wadensjö byagille för all information!

Vi ses i Byastugan! Ha det Per, wm