Karneval i sta´n

Hej alla,
så här i sambatider, se och lär från L-a´s egen sambadrottning:

SAMBA på stan

så träna flitigt inför lördagen

Ha det, wm Per