Årsmöte för Byalaget

Byalaget håller också sitt årsmöte söndagen den 2 mars men efter VBF:s alltså kl. 15.00.
Även detta i vår Byastuga. Vi bjuder på fika.
/Hannakerstin

Årsmöte i Bredbandsföreningen

Årsmötet i bredbandsföreningen blir söndagen den 2 mars kl. 14.00 i vår Byastuga.
Kallelse har mailats ut till alla som har anmält sin maladress till VBF.
Handlingar kommer att läggas ut på hemsidan några dagar innan årsmötet.
/Leif