Vår buss

Hej alla bussintresserade i Vadensjö. Här kommer ett par svar som jag fått från Skånetrafiken vecka 44;

Här kommer det första – som svar på min fråga om det är riktigt att linje 250 inte ska passera Vadensjö längre;

Angående linje 250

Tack för att du hörde av dig till oss!

Vi har varit i kontakt med ansvarig trafikutvecklare. Det stämmer att Vadensjö tyvärr blir utan trafik. Det är i genomsnitt 2-3 personer/dag som åker från Vadensjö och det underlaget är för litet för att det ska gå en busslinje den sträckan.
De som bor i Vadensjö och Örja hänvisar vi till närtrafik. Bor man i närheten av Arrarp kommer det en ny hållplats på linje 250. Ca 1,2 km från Vadensjö.
Vi ser regelbundet över möjligheterna att resa med kollektivtrafiken i hela Skåne. Efterfrågan får styra vilka linjer som ska finnas och vi måste låta tåg- och busslinjer samverka på bästa sätt. Då kan vi skapa bättre resmöjligheter för det stora flertalet.

För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 1707897 och om du vill svara på detta mail var vänlig och klicka på följande länk
(OBS går ej att göra svara/reply!)

Med vänlig hälsning

Nina Carlsson
Kundtjänstmedarbetare

 

Och här är det andra svaret

Tack för att du hörde av dig till oss!

Närtrafiken är tillgänglig för alla som har mer än två kilometers gångväg till hållplats. Denna trafik är styrd av en tidtabell som anger tidigaste avgångstid och senaste ankomsttid.
Se gärna mer information om närtrafik på nedan länk: 


Enligt ansvarig trafikutvecklare så skedde den stora förändringen av resandet i maj 2013, då Santa Maria Tortilla-fabriken lades ner i byn. Då försvann nästan allt resande. Det framgår av siffrorna nedan.
Beslutet att dra om linje 250 är taget tillsammans med Landskrona stad och är i enlighet med deras utbyggnadsplaner och det finns inga sådana i Vadensjö. Ny hållplats är planerad på linje 250 i Arrarp. Från Vadensjö Raka vägen är det ca 1,2 km.

Man har jämfört med de hållplatserna som har ”flest” påstigande i Vadensjö under våren 2014. Dessa har jämförts med 2013 och det är en markant minskning.

Observera att statistiken baseras per månad, endast vardagar.

2014
Hållplats Antal påstigande per månad (jan)
Vadensjö Raka vägen / B 12
Vadensjö k:a / B 6
Vadensjö N / B 2

Hållplats Antal påstigande (feb)
Vadensjö Raka vägen / B 10
Vadensjö k:a / B 7
Vadensjö N / A 2

Hållplats Antal påstigande (april)
Vadensjö k:a / B 12
Vadensjö Raka vägen / B 12
Vadensjö k:a / A 3

Hållplats Antal påstigande (juni)
Vadensjö Raka vägen / B 10
Vadensjö k:a / B 3
Vadensjö N / B 2

2013
Antal påstigande per månad

Hållplats mars
Vadensjö Raka vägen / B 109
Vadensjö k:a / B 45
Vadensjö N / B 5

april
Vadensjö Raka vägen / B 93
Vadensjö k:a / B 48
Vadensjö N / B 9

Maj
Vadensjö Raka vägen / B 84
Vadensjö k:a / B 42
Vadensjö N / B 2

Sept
Vadensjö Raka vägen / B 67
Vadensjö k:a / B 48
Vadensjö N / B 2

Okt
Vadensjö Raka vägen / B 21
Vadensjö k:a / B 11
Vadensjö N / B 0

För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 1707897 och om du vill svara på detta mail var vänlig och klicka på följande länk

(OBS går ej att göra svara/reply!)

Önskar dig en trevlig dag!
Med vänlig hälsning

Annonser