Förslag till skrivelse

Här följer ett förslag till skrivelse, kommentera gärna, att skicka till dom det gäller, Skånetrafiken och lämpliga i kommunen;

Vadensjö 10 november 2014
Till Skånetrafiken
Strategiska gruppen Skånetrafiken
Berörda parter i Landskrona Stad
Teknik och servicenämnde
Utbildningsnämnden
Miljönämnden
Kommunalråd Torkild Strandberg

Kopia till;
HD, Landskrona
Lokaltidningen Landskrona

Skrivelse angående busslinje 250 och den kollektiva trafiken i Vadensjö.

Vi i föreningen Wadensjö Byagille har fått reda på att vår busslinje 250 skall få en ny dragning, vilket innebär att Vadensjö kommer att sakna kollektiv förbindelse med Landskrona. Vi i byagillet vill protestera mot beslutet. Vi har samlat våra argument mot det beslut som Skånetrafiken har tagit i samråd med Landskrona Stad;

1 I vår by finns gymnasieungdomar som kommer att bli beroende av skjutsande föräldrar, alternativt en busshållplats 1,2 km från Raka vägen. Det senare alternativet är både riskfyllt och trafikfarligt eftersom de ska ta sig längs den trafikerade vägen även under den mörka årstiden. Till hösten kommer gymnasieungdomarna att bli betydligt fler.

2 Fabriken som Santa Maria tidigare hade verksamhet i är nu såld och efter årsskiftet kommer ny verksamhet att starta. Det är Anamma Foods som köpt fabriken och under våren kommer ca xx personer att anställas. Med en passande buss torde dessa kunna ta sig till Vadensjö kollektivt. Anamma Foods räknar med att utöka och totalt anställa xxx personer. Se bilaga 1.

3 Kyrkbyn hamnar i närtrafikzon, om vi har förstått det rätt. Med tanke på den tidtabell som nu finns för närtrafiken är det inget alternativ som en jobbpendel.

4 Vi i Vadensjö har haft bussförbindelse med Landskrona sedan många år. När linje 217 ersattes av 250 och vi fick tillgång till 12 – 13 avgångar per dag blev vi både förvånade och tacksamma. Vi ser neddragning av den kollektiva möjligheten från att varit väldigt bra till noll som ett mycket märklig beslut.Vi inser att det inte är rimligt med en avgång per timme som nu. Vad vi önskar är några turer per dag anpassade till skola och arbetstider.

5 Vi har inte fått någon som helst information om den planerade nedläggningen av bussförbindelsen från Region Skåne/Skånetrafiken utan vi har fått information via press. Det är inte heller rimligt. Vi är trots allt några som reser/pendlar och är beroende av bussen och måste skapa alternativ.

6 Den 6 november hade vi ett allmänt möte i vår förening angående vår buss. Vi var 17 deltagare och ventilerade våra synpunkter angående vår kollektivtrafik. En del av diskussionerna finns ovan. Minnesanteckningar från mötet bifogas. Bilaga 2.

Vår gemensamma slutsats var att;
Vi önskar en dialog med ansvarig på Skånetrafiken och föreslår ett möte nu i november med vår byaförening, Vadensjö Byagille.

Hanna-Kerstin Andersson
Wadensjö Byagille
ordförande

Annonser

Minnesanteckningar från bussmöte

Här kommer de minnesanteckningar som skrevs vid mötet den 6 november;

Minnesanteckningar från möte i Vadensjö byastuga 141106 angående indragen busslinje genom Vadensjö.

Deltog gjorde 17 bybor. Mötet hade utlysts via facebooksidan “Vadensjö”

Vad vet vi?

 • linje 250 får ny dragning och kommer inte längre gå genom Vadensjö

 • Närmaste hållplats blir i Arrarp

 • Förändringen beror på att antalet påstigande i vadensjö är för litet, efterfrågan på fler bussturer finns i Härslöv (där linjen nu kommer passera). Länsstyrelsen har krävt utökad lokaltrafik genom Härslöv för att ge bygglov för ett 30-tal nya tomter i Härslöv. Detaljplanen för dessa har nyligen klubbats i stadsbyggnadsnämnden och lämnats vidare för beslut i kommunfullmäktige.

 • Kommunen har inget ansvar för att gymnasieungdomar kan ta sig till och från skolan. Detta då gymnasiet är frivilligt.

 • För att få nyttja närtrafiken ska man ha 2 km till närmsta busshållplats. detta kan nyttjas av boende i kyrkbyn.

Synpunkter på beslutet att dra in bussen genom Vadensjö:

 • gymnasieungdomarna får svårare att ta sig till skolan

 • farlig väg till busshållplatsen i arrarp, speciellt morgon och kväll (ingen belysning) och vid dåligt väder (dålig sikt, bristfällig plogning, smal väg)

 • buss önskas iaf morgon och kväll för skolungdomar och pendlare. Vi har full förståelse för att 1 avgång i timmen inte kan bära sig.

 • vad händer när fabriken drar igång igen?

 • närtrafikens tidtabell passar varken pendlare eller skolungdomar.

Vad gör vi?

 • Hanna och Per gör en skrivelse som skickas till skånetrafiken, berörda nämnder på kommunen och ev press.

 • Malin försöker genom sina kontakter bjuda in en representant från skånetrafiken till ett möte.

 • Jeanette söker upp statistik för antal resande från Härslöv och Vadensjö 2013/2014

 • Emelie skriver en insändare till lokaltidningen ur sitt perspektiv som gymnasieelev.

Vid tangentbordet:

Hanna Bradley

Ytterligare om bussen

Nu i fredags fick jag följande svar på frågor när det gäller vår buss 250;

Hej Per.

I mitten/slutet av november publiceras de nya tidtabellerna som gäller från och med 14 december på vår hemsida, även tiderna för Närtrafik. En karta som visar vilka område som omfattas av Närtrafik kommer också vara tillgänglig. Om man har mer än 2 km till närmsta hållplats ska det erbjudas Närtrafik. Då blir man, efter beställning, hämtad hemma vid ett bestämt klockslag och turen körs till stationen eller centrum.

Av olika anledningar har vi inte haft möjlighet att sammanställa statistik från samtliga månader. Vi anser oss ha fått en överblick på områdets totala antal resor under den period vi tagit fram statistik och baserar vårt beslut efter det. A och B i resandestatistiken anger riktningen, varje hållplats har två lägen beroende på vilken riktning bussen kör. B10 innebär alltså 10 personer från hållplatsläge B.

Vi har inte varit i kontakt med det nya företaget. Landskrona stad har meddelat oss att köpet inte har varit klart och i nuläget vet vi inte alls vad det kommer att innebära. Om det skulle visa sig finnas ett stort behov av en busslinje kommer vi att undersöka det då.

För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 1707897 och om du vill svara på detta mail var vänlig och klicka på följande länk

Med vänlig hälsning

Susanne Nilsson
Kundtjänstmedarbetare
Skånetrafiken / Kundtjänst
281 83 Hässleholm
0771 – 77 77 77
Mån – Fre: 09.00-12.00, 13.00 – 15.00