Här kommer alla dokumenten

Hej alla Vadensjöbor
ÅRSMÖTEN
Här finns det en hel del dokument inför våra årsmöten;
BYAGILLET den 1 mars kl 15.00
BREDBAND den 1 mars kl 14.00
Det blir FIKA
Efter byagillets årsmöte – Presentation av Anamma Foods
Byagillet
Dagordning Årsmöte WBG 2015

Bredbandsföreningen
Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse 2014
Resultatrapport 2014
Balansrapport 2014

VI SES
Välkomna